Showroom-satellite-render_closeup02_dark_hero_medium

RAMON

Innowacyjna usługa monitorowania osuwisk w czasie zbliżonym do rzeczywistego

ICEYE Polska Sp. z o.o. prowadzi projekt pt. Innowacyjna usługa monitorowania osuwisk w czasie zbliżonym do rzeczywistego oparta na satelitarnych danych radarowych w ramach programu Eurostars-2.

Finland_Rovaniemi_ICEYE_02_2020_hero

Celem projektu RAMON jest zaprojektowanie, zbudowanie oraz przetestowanie innowacyjnej usługi monitorowania obszarów osuwiskowych z wykorzystaniem danych radarowych SAR. Taki monitoring może posłużyć na różnych etapach zarządzania ryzykiem osuwiskowym.

Usługa łączyć będzie w sobie istniejące i wielokrotnie przetestowane elementy, tj. mapy prędkości osuwisk otrzymywane z zestawów danych satelitarnych SAR przetworzonych metodą Interferometrii Stabilnych Rozpraszaczy, a także całkowicie nowe możliwości monitorowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego dzięki wykorzystaniu konstelacji mikrosatelitów oraz radarów naziemnych.

Główne zadania w ramach projektu obejmują następujące zagadnienia:

  • Zebranie i analiza wymagań odbiorców opracowywanej usługi
  • Opracowanie technologicznego rozwiązania (algorytmu przetwarzania danych radarowych) odpowiadającego na wskazane wymagania
  • Techniczna walidacja opracowanego rozwiązania
  • Stworzenie modelu biznesowego do opracowywanej usługi
  • Walidacja modelu biznesowego poprzez dostarczenie demonstracyjnych usług wybranej grupie odbiorców.

Projekt jest realizowany we współpracy z Gamma Remote Sensing Research and Consulting AG (Szwajcaria) - lider konsorcjum oraz SATIM Monitoring Satelitarny sp. z o.o. (Polska).

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 857 020,01 PLN
Łączna kwota dofinansowania wynosi: 514 212,00 PLN

eu logos (1)