Showroom-satellite-render_dark02_twothirds

ICU

Opracowanie i weryfikacja zintegrowanego modułu zarządzającego radarem SAR

ICEYE Polska Sp. z o.o. realizuje projekt pt. Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zintegrowanego modułu zarządzającego radarem SAR dedykowanego mikrosatelitom obserwacyjnym współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

lab image pl page

Celem projektu jest opracowanie oraz przetestowanie (najpierw w warunkach laboratoryjnych, następnie w warunkach rzeczywistych) zintegrowanego modułu zarządzającego (ang. integrated computing unit - ICU) radarem SAR (Synthetic Aperture Radar, radar z syntetyczną aperturą) dedykowanego mikrosatelitom obserwacyjnym.

Rezultatem projektu ma być stworzenie jednego urządzenia obejmującego komputer pokładowy, interfejs cyfrowy oraz X-Band radio zapewniającego możliwość przesyłania większej liczby danych wygenerowanych przez radar do stacji naziemnych względem obecnych rozwiązań.

W pierwszym etapie projekt zakłada, zaprojektowanie, skonstruowanie a następnie przetestowanie w warunkach laboratoryjnych kilku wersji prototypów ICU. Kolejnym krokiem będą testy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (miedzy innymi przy wykorzystaniu samolotu), a finalnie w rzeczywistych, docelowych warunkach pracy ICU, tj. w przestrzeni kosmicznej.

Sukces projektu pozwoli na wyeliminowanie wąskiego gardła, jakim jest przetwarzanie i przesył do stacji odbiorczych olbrzymich ilości danych generowanych przez radar SAR, a przez to będzie ważnym krokiem na drodze rozwojowej dopiero rodzącej się, ale bardzo perspektywicznej branży mikrosatelitów SAR.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 9 838 676,41 PLN
Całkowita kwota dofinansowania wynosi: 6 156 984,67 PLN

eu logos2